Info Algemeen

Wat is karate

Karate of beter gezegd het Karate-do is een Oosterse gevechtskunst en deze komt uit Japan. Bij het karate gaat het meer om de zelfverdediging dan om de aanval, daarom wordt het ook vaak een zelfverdedigingsport genoemd.

Het karate bestaat uit vele verschillende technieken, zoals trappen, stoten, weringen en nog veel meer. Ook worden er in het karate veel oefeningen gedaan met een partner of een stootkussen om deze technieken goed te kunnen leren en oefenen. De lessen bestaan uit het oefenen van Kihon (basis technieken), maar ook Kata , Kumite en Bunkai.

Voor wie is het karate bestemd

In principe is karate bestemd voor iedereen vanaf  6 jaar. Echter in de praktijk is gebleken dat bepaalde doelgroepen als jonge kinderen en ouderen veelal om een specifieke aanpak vragen. Daarom  is er de mogelijkheid om in aparte groepen deel te nemen. Op dit moment kennen we een splitsing in een juniorengroep  (6 t/m 9-10 jaar ) en groep van een (10 t/m 14 jaar ) en een seniorengroep (15 jaar en ouder).

Hoe is een karateles opgebouwd

Een karate les is opgebouwd uit verschillende onderdelen. De les wordt altijd klassikaal begonnen en geëindigd met de groet ceremonie. Daarna zal er altijd een warming-up plaats vinden. De warming-up is bedoelt om de spieren op te warmen en leniger te maken. Wanneer men geen warming-up doet is de kans op blessures vele malen groter. De warming-up bestaat dan ook uit warmlopen, huppen, technieken maken, rekken en strekken maar ook uit kracht oefeningen. Na de warming-up gaan we over op diverse oefeningen als Kihon (basis technieken), Kata , Kumite of Bunkai.

Kihon (basistechnieken)

Basistechnieken zijn de verschillende technieken die met het lichaam gemaakt kunnen worden en dienen als voorbereiding op de onderdelen kata en kumite. Onder basistechnieken wordt onder andere verstaan de verschillende trappen, stoten en weringen. Maar hierbij spelen ook de ademhaling,  onderbouwing van de technieken, kracht en souplesse een grote rol.

Kata 

Kata betekend letterlijk “vorm”. Een kata is een verzameling van verschillende verdediging- en aanvalstechnieken die volgens een bepaald patroon uitgevoerd worden. Een kata kan zowel individueel als in teamverband gedemonstreerd worden. (o.a. op wedstrijden). Binnen de Goju Ryu organisaties kent men veel verschillende kata’s. Iedere kata heeft zijn eigen specifieke choreografie.

Kumite 

Kumite betekend letterlijk “gevecht”. Er word hierbij onderscheid gemaakt in verschillende trainingsvormen; namelijk de basis kumite (yakusoku kumite) dat bestaat uit vooraf vastgelegde vormen, het vrije kumite (sparren), waar bepaalde afspraken gelden ten aanzien van raken en het wedstrijd kumite, waarbij doormiddel van technieken punten gescoord kunnen worden. Altijd met in achtneming van de veiligheid van jezelf en de tegenstander. Al deze vormen worden in de trainingen etc. met een partner (andere karateka) uitgevoerd. Kumite staat dan ook voor trainen met elkaar, en niet trainen tegen elkaar.

Bunkai

Bunkai is eigenlijk alleen bestemd voor de meer gevorderde leerlingen (“hogere banders”). Bunkai wordt samen gedaan met een partner. Men oefent dan met elkaar de technieken die in de verschillende kata voor komen. Een van de twee is de aanvaller en de ander de verdediger. De verdediger toont de technieken volgens het Kata.

Activiteiten

Binnen de dojo’s (karatescholen), maar ook door de landelijke karate organisatie worden diverse activiteiten ontplooit. Dan moet men denken aan wedstrijden, stagedagen en/of weekenden. Alle activiteiten worden vroegtijdig medegedeeld aan de karateka’s, maar staan ook op deze website onder activiteiten.

Locatie

Gojukai Middelharnis is actief in Sommelsdijk. Meer informatie over de locatie, lestijden vindt u hier.

Advertenties